Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Szanowni Państwo

Spółka Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec została stworzona przez prawników praktykujących kilkanaście lat w uregulowaniach prawnych odnoszących się do działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki cywilne, spółki rejestrowane w KRS (osobowe i kapitałowe) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.zdjecie-home

Działania Spółki dedykowane są nie tylko wymienionym wyżej podmiotom, albowiem nasze zdobyte doświadczenie i praktyka, pozwoliły nam na wyprofilowanie działań Spółki zarówno na rozwiązywanie problemów Firm, wynikających z szeroko rozumianego obrotu gospodarczego jak również na rozwiązywanie problemów prawnych osób fizycznych.

W pełni zdajemy sobie sprawę, iż w ramach działalności gospodarczej realizowanej przez Firmy, każdego dnia pokonujecie Państwo przeszkody i problemy w postaci m.in.: trudnych zapisów w umowach handlowych, nieterminowych płatności Waszych kontrahentów, sporów z konsumentami w ramach e – handlu, czy też czynienia zadość wymogom stawianym przez uregulowania szczególne (przepisy wykonawcze do ustaw). A to nie wszystko. Trzeba jeszcze: działać w rozsądnie krótkim terminie, działać dokładnie, gdyż jedynie precyzja działania gwarantuje zabezpieczenie interesów Firmy, działać ponosząc rozsądne koszty obsługi prawnej.

Odpowiedzią na powyższe potrzeby jest Spółka Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec. Szybko, skutecznie i za rozsądną cenę – oto dewiza naszej Spółki sprawdzona przez lata praktyki.

Zapraszamy do współpracy.

honeste-znak-nowy

Z przyjemnością informujemy, iż Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec stało się właścicielem Znaku Jakości Honeste i poszerzyło zakres swej działalności.