Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Zwrot towaru a przekroczenie granicy zwykłego zarządu

Wielu z nas zastanawia się jak należy w praktyce rozumieć kwestię zwykłego zarządu przy prawie odstąpienia od umowy. Obowiązujące w tym zakresie prawo nie określa enumeratywnie czynności zwykłego zarządu. Przepis art. 7 ust 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny stanowi, iż „W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”.

Zastanówmy się, czym jest „zwykły zarząd”. W literaturze podaje się, że zarządem nad rzeczą określa się wszystkie czynności, które dotyczą utrzymania, gospodarowania i rozporządzania rzeczą. Należy przez to rozumieć, że do zwykłego zarządu będą zaliczać się czynności dotyczące załatwienia spraw bieżących związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w niepogorszonym stanie w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

W granicach zwykłego zarządu będzie, zatem mieścić się bieżące gospodarowanie rzeczą, niepociągające nadzwyczajnych wydatków i nieprowadzące do zmiany przeznaczenia rzeczy. Należy jednak pamiętać, że zwykły zarząd powinno się rozpatrywać dla każdej rzeczy indywidualnie. Inny „zwykły zarząd” będzie w przypadku zakupu obuwia, inny, gdy zakupimy telefon komórkowy a jeszcze inny w przypadku nabycia np. bielizny.

Pojęcie zwykłego zarządu jest pojęciem niedookreślonym i często jest interpretowane bardzo szeroko. Zdarza się, iż Sprzedawcy sklepów internetowych informują Konsumentów o braku możliwości zwrotu towaru w przypadku naruszenia opakowania czy odesłania towaru niekompletnego lub bez oryginalnego opakowania. Konsument ma prawo rozpakować zakupiony towar, sprawdzić czy otrzymał towar zgodny z zamówieniem a także zapoznać się z jego właściwościami. Gdyby jednak okazało się, że towar nie spełnia jego oczekiwań ma on prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostarczenia mu towaru.

Czy przymierzenie butów i sprawdzenie czy dobrze leżą i są wygodne będzie powodować zmianę stanu towaru? Absolutnie nie, ale spacerowanie w nich przez parę dni i wytarcie podeszwy będzie przekroczeniem zwykłego zarządu. Jednak mimo przekroczenia zwykłego zarządu, Konsument wciąż ma prawo do zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy. W takiej sytuacji Sprzedawca będzie miał prawo do obciążenia go stosownym odszkodowaniem.

Pamiętajmy! Zwykłym zarządem będzie wszystko to, co jest związane ze zwyczajnym używaniem rzeczy, niepowodującym jej uszczerbku.

Opracowanie: Katarzyna Zajdel