Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

header-kontakt

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna (zwana dalej „Administratorem). Administrator danych zapewnia, iż chroni dane osobowe, które zbiera poprzez stronę internetową https://doradztwoprawne.org

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, biuro: Aleja Słowackiego 7/1, 31-159 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000523185, NIP: 678 315 19 12 REGON: 123206580.

Administrator danych przetwarzane dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę internetową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator danych stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),

 2. rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),

 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

 4. w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,

 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność),

 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),

 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość),

 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Administrator danych przetwarza dane osobowe osób, które korzystają z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Porada prawna online” w celu odpowiedzi na pytania związane z udzieleniem porady prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla powyższego celu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Usługodawcą drogą pisemną na adres: Doradztwo Prawne Zajdel&Szafraniec sp. jawna, ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: kasia@doradztwoprawne.org

Pliki Cookies

Co to jest plik cookies

Pliki Cookies to pojedyncze małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Jakie pliki cookies wykorzystuje strona internetowa

Strona wykorzystuje następujące pliki cookies:

 1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony,

 2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

 3. dla analizy ruchu na stronie – system „Google Analytics”.

Rezygnacja z plików cookies

Działania związane przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowywanie plików cookies w ogóle lub wybranych plików cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Jednak zanim zdecydujemy się zmienić domyślne ustawienia przeglądarki pamiętajmy, że wiele plików cookies pomaga w podniesieniu wygody korzystania ze strony internetowej. Całkowite wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie wyświetlać się nasza strona w Państwa przeglądarce. Korzystanie ze strony internetowej https://doradztwoprawne.org z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zostaną zapisane w pamięci urządzenia użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 1. Chrome: link

 2. Firefox: link

 3. Opera: link

 4. Internet Explorer: link

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu Państwa przeglądarki internetowej.