Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. jawna (zwana dalej „Administratorem). Administrator danych zapewnia, iż chroni dane osobowe, które zbiera poprzez stronę internetową https://doradztwoprawne.org

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ubeliny 3c, 31-989 Kraków, adres korespondencyjny: ul. Nuszkiewicza 17/20, 31-1422 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000523185, NIP: 678 315 19 12 REGON: 123206580.

Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: kasia@doradztwoprawne.org lub pisemnie na adres: Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. jawna, ul. Nuszkiewicza 17/20, 31 – 422 Kraków.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Bezpieczeństwo danych

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator danych stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

  1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),

  2. rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),

  3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

  4. w konkretnych celach, dane nie są zbierane „na zapas”,

  5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność),

  6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),

  7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość),

  8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Administrator danych przetwarza dane osobowe osób, które korzystają z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Porada prawna online” w celu odpowiedzi na pytania związane z udzieleniem porady prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla powyższego celu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt drogą pisemną na adres: Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec sp. jawna, ul. Nuszkiewicza 17/20, 31 – 422 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: kasia@doradztwoprawne.org


Polityka cookies

Pliki cookies

Pliki Cookies to pojedyncze małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

Strona internetowa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  • Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Poniżej następujące rodzaje plików cookies:

Pliki cookies niezbędne (3) – są konieczne do funkcjonowania strony internetowej, tj. przeglądania oferty, kontaktu, korzystania z usługi formularza porady prawnej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

Nazwa Cookies

Dostawca Typ

Data ważności

rc::a

gstatic.com HTML

Stały

rc::c

gstatic.com HTML

Sesyjny

SHR_CACHE_#

m9m6e2w5.stackpathcdn.com HTML

Sesyjny

 

Pliki cookies statystyczne (5) – umożliwiają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje, wykorzystując między innymi narzędzia udostępniane przez Google Analitycs.

Nazwa Cookies

Dostawca Typ

Data ważności

_ga

doradztwoprawne.org HTTP 2 lata

_ga_#

doradztwoprawne.org HTTP

2 lata

_gat

doradztwoprawne.org HTTP 1 dzień
_gid doradztwoprawne.org HTTP

1 dzień

SHR_ID m9m6e2w5.stackpathcdn.com HTML

Stały

 

Pliki cookies niesklasyfikowane (1) – są stosowane w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

Nazwa Cookies

Dostawca Typ

Data ważności

SHR:#

m9m6e2w5.stackpathcdn.com HTML

Stały

 

Zarządzanie plikami cookies

Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie internetowej (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej stronę internetową z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony internetowej, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze strony internetowej.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu Państwa przeglądarki internetowej.