Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

mlotek1

Tagi wpisu ‘zwrot towaru’

Zwrot towaru a przekroczenie granicy zwykłego zarządu

Data publikacji:

Wielu z nas zastanawia się jak należy w praktyce rozumieć kwestię zwykłego zarządu przy prawie odstąpienia od umowy. Obowiązujące w tym zakresie prawo nie określa enumeratywnie czynności zwykłego zarządu. Przepis art. 7 ust 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny stanowi, iż „W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”.

Zastanówmy się, czym jest „zwykły zarząd”. W literaturze podaje się, że zarządem nad rzeczą określa się wszystkie czynności, które dotyczą utrzymania, gospodarowania i rozporządzania rzeczą. Należy przez to rozumieć, że do zwykłego zarządu będą zaliczać się czynności dotyczące załatwienia spraw bieżących związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w niepogorszonym stanie w ramach aktualnego jej przeznaczenia. (więcej…)