Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Compliance

Spółka świadczy doradztwo dotyczące zarówno uregulowań kodeksowych, jak i praktycznego prowadzenia szeroko rozumianej działalności gospodarczej w przedmiocie tworzenia, rejestrowania, przekształcania spółek handlowych i innych podmiotów a także tworzenia wszelkich pism i aktów wewnętrznych, wdrażania dobrych praktyk korporacyjnych w Firmie pod postacią właściwych procedur (Regulaminy Okólniki, itp.). Zadaniem Spółki jest dostarczanie projektów odpowiednich dokumentów i wskazywanie procedur ich wdrażania a także czuwanie nad tym procesem.   Ponadto zadaniem Spółki jest bieżące doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i prawa spółek handlowych, przygotowywanie projektów uchwał, wniosków i decyzji, a także spełnianie wymogów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W ramach relacji wynikających z Kodeksu Pracy, zadaniem Spółki jest uregulowanie warunków pracy i płacy w Regulaminach Pracy i Wynagradzania, a także współpraca w ramach układów ze związkami zawodowymi, a następnie konsekwentne egzekwowanie od Pracowników przestrzegania tychże warunków. Zakres działań Spółki obejmuje także monitoring umów o pracę wraz z aktami powiązanymi (klauzula poufności, zakaz konkurencji).

Dodatkowo Spółka dokonuje audytu prawnego aktualnej sytuacji prawnej Firmy w ramach Polityki Compliance. W tym względzie Spółka informuje Decydentów Firmy o zmianach w prawie, rodzących dla Firmy nowe prawa i / lub obowiązki i buduje pełne akty Polityki Compliance dostosowane do specyfiki Firmy.