Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Wdrożenie RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95 / 46 / WE. Inaczej mówiąc RODO to skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie to ma za zadanie ujednolicić przepisy regulujące ochronę danych osobowych w Państwach Unii Europejskiej. RODO weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku. Spółka oferuje outsourcing w zakresie kompleksowego wdrożenia wymogów w podmiotach, przetwarzających dane osobowe.

Wdrożenie RODO obejmuje kilka etapów na które składa się:

  • audyt RODO polegającym na analizie stanu obecnego jeżeli chodzi o dane osobowe w podmiocie,
  • przygotowanie dokumentacji RODO czyli kompletnej dokumentacji zawierającej zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w podmiocie. Na dokumentację składa się m. in. Polityka Ochrony Danych Osobowych, Klauzule informacyjne, Rejestr czynności przetwarzania, Procedura zgłaszania naruszeń,
  • wdrożenie zabezpieczeń czyli środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych,
  • przeprowadzenie niezbędnych szkoleń, w tym również opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu RODO.

Skontaktuj się już dziś, aby dowiedzieć jak wdrożyć RODO.

honeste-znak-nowy

Spółka Doradztwo Prawne Zajdel & Szafraniec jest partnerem strategicznym dla Spółki Honest – e sp. z o.o.

Dowiedz się więcej