Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Obszary merytorycznej obsługi naszej Spółki obejmują obrót gospodarczy szeroko rozumiany dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz specjalizację z e – prawa w zakresie coraz silniej rozwijającej się działalności gospodarczej w / w podmiotów w e – handlu.

Oferta w zakresie merytorycznym wskazanym poniżej – dla działalności gospodarczej spółek KSH i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w szerokim rozumieniu tej działalności – obejmuje:

 • sporządzanie projektów umów i pokrewnych dokumentów,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych w I i II instancji,
 • prowadzenie spraw o charakterze administracyjnym – przed organami administracyjnymi i skarbowymi.

W zakresie merytorycznym wskazanym poniżej – dla działalności gospodarczej spółek KSH i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prawa konsumenckiego i e – handlu a także w zakresie przedmiotu ochrony danych osobowych – obejmuje:

 • sporządzanie regulaminów dla sklepów internetowych i serwisów internetowych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • monitoring witryny internetowej,
 • pisanie reklamacji i odpowiedzi na reklamacje oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych w I i II instancji,
 • wdrożenie RODO,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji RODO, w tym: opracowanie Polityki Ochrony Danych Osobowych, Rejestr czynności przetwarzania, Klauzule informacyjne, Procedura zgłaszania naruszeń,
 • pomoc prawna w przedmiocie ochrony danych osobowych i e – handlu.