Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Windykacja

Spółka specjalizuje się w prawie rzeczowym i zobowiązaniach oraz w windykacji należności, w tym w przeprowadzaniu całych postępowań uproszczonych (w trybie nakazowym lub upominawczym), w I i II instancji sądowej i monitoringu tych spraw, aż do windykacji komorniczej włącznie. Niezależnie od postępowań w trybie gospodarczym, Spółka prowadzi postępowania odszkodowawcze w drodze postępowania cywilnego z tytułu damnum emergens, jak i lucrum cessans (strata rzeczywista i utrata realnie spodziewanego zysku).