Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Umowy

Podstawowym zadaniem Spółki jest dbałość o zgodność zawieranych umów z przepisami prawa oraz wprowadzenie do umów takich klauzul, które w maksymalnym stopniu zabezpieczają interesy Firmy. Przez zabezpieczenie należy tu rozumieć ostrożność procesową Spółki celem jak najszerszego przewidzenia potencjalnych komplikacji jakie może stworzyć dany stosunek prawny, który regulowany jest umową.