Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Uwaga przedsiębiorcy!

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! PROKURATURA PODAJE WAM POMOCNĄ DŁOŃ!!! W odpowiedzi na pismo naszego Biura z dnia 15.12.2016r w sprawie podszywania się rożnych podmiotów pod rejestr CEIDG i namawiania Was Przedsiębiorcy do opłacania tychże wpisów w kwotach różnych, nawet do 500 zł, co przypominamy jest niezgodne z prawem, albowiem wpis do CEIDG jest nieodpłatny, otrzymaliśmy z Prokuratury Krajowej, pismo z dnia 30.05.2017r zgodnie z którym, wszczęto śledztwo o zasięgu ogólnopolskim. Postepowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, pod sygn. akt.: PO I Ds 49.2017.

Na tę okoliczność zwracamy się do Was Przedsiębiorcy tj. do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek KSH), którzy otrzymaliście takie pisma wyłudzające środki pieniężne o zgłaszanie się pisemnie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, adres: 80 – 853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36.

W piśmie należy podać:
Ø sygn. akt.: PO I Ds 49.2017;
Ø swoje dane adresowe i kontaktowe;
Ø skopiować lub dołączyć oryginał pisma którym próbowano od Was wyłudzić środki pieniężne;
Ø krótki opis sytuacji.

Przedsiębiorcy!!! Jak widzicie, wielu z Was starało się dochodzić sprawiedliwości w ramach pojedynczych zgłoszeń do właściwych organów ściągania o zaistniałej sytuacji. Jak widać było Was bardzo wielu, tak wielu że mamy postępowanie o zasięgu ogólnopolskim. I o to chodziło. Zgłaszajcie się. Powodzenia.

001

Skomentuj