Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Archiwum kategorii ‘Oszuści’

Uwaga przedsiębiorcy!

Data publikacji:

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! PROKURATURA PODAJE WAM POMOCNĄ DŁOŃ!!! W odpowiedzi na pismo naszego Biura z dnia 15.12.2016r w sprawie podszywania się rożnych podmiotów pod rejestr CEIDG i namawiania Was Przedsiębiorcy do opłacania tychże wpisów w kwotach różnych, nawet do 500 zł, co przypominamy jest niezgodne z prawem, albowiem wpis do CEIDG jest nieodpłatny, otrzymaliśmy z Prokuratury Krajowej, pismo z dnia 30.05.2017r zgodnie z którym, wszczęto śledztwo o zasięgu ogólnopolskim. Postepowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, pod sygn. akt.: PO I Ds 49.2017.

Na tę okoliczność zwracamy się do Was Przedsiębiorcy tj. do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (nie dotyczy spółek KSH), którzy otrzymaliście takie pisma wyłudzające środki pieniężne o zgłaszanie się pisemnie do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, adres: 80 – 853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36.

W piśmie należy podać:
Ø sygn. akt.: PO I Ds 49.2017;
Ø swoje dane adresowe i kontaktowe;
Ø skopiować lub dołączyć oryginał pisma którym próbowano od Was wyłudzić środki pieniężne;
Ø krótki opis sytuacji.

Przedsiębiorcy!!! Jak widzicie, wielu z Was starało się dochodzić sprawiedliwości w ramach pojedynczych zgłoszeń do właściwych organów ściągania o zaistniałej sytuacji. Jak widać było Was bardzo wielu, tak wielu że mamy postępowanie o zasięgu ogólnopolskim. I o to chodziło. Zgłaszajcie się. Powodzenia.

001

Oddaj swój głos by poprzeć List otwarty do Ministra Sprawiedliwości w sprawie oszustw praktykowanych przez Firmę CEDGiF

Data publikacji:

Szanowni Przedsiębiorcy

W ślad za informacją, jaką zamieściliśmy na naszej stronie www.doradztwoprawne.org o praktykach noszących znamiona oszustwa tj. wyłudzenia środków pieniężnych czynionych przez Firmę pod nawą CEDGiF – CENTRALNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FIRM, która rozsyła dokument wraz z blankietem opłaty, stanowiący wezwanie do dokonania opłaty w kwocie 295 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) za faktycznie dokonany przez Was Przedsiębiorców wpis do CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz w ślad za głosami wielu Was Przedsiębiorców, którzy sugerowaliście by złożyć w tej sprawie List otwarty do Ministra Sprawiedliwości, zamieszczamy poniżej skan pisma, jakie w tej sprawie zostało wystosowane.

Jednocześnie, zachęcamy do złożenia Państwa głosu w sprawie, jako sprzeciwu dla stosowanych praktyk przez nieuczciwą Firmę pod nazwą CEDGiF oraz wobec niemocy z jaką spotykają się Przedsiębiorcy ze strony właściwych organów ściągania w postaci umarzania postępowania z uwagi na niską społeczną szkodliwość zgłaszanego przez Was czynu.

W celu złożenia swojego głosu, należy pobrać i wypełnić oświadczenie, dostępne w linku poniżej i przesłać je mailowo na adres: sabina@doradztwoprawne.org

Pobierz oświadczenie do podpisania

(więcej…)

Informacja o oszustach pod firmą CEDGiF

Data publikacji:

Szanowni Przedsiębiorcy – uważajcie na oszustów!!!

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym skanem dokumentu ku przestrodze.

Firma CEDGiF – CENTRALNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FIRM wysyła dokument (wraz z blankietem opłaty) stanowiący wezwanie do dokonania opłaty w kwocie 295 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) za faktycznie dokonany przez Was Przedsiębiorców wpis do CEIDG – CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Jak widać Firma oszukująca używa nazwy na pierwszy rzut oka identycznej z oficjalnym rejestrem działalności gospodarczych. Sam dokument vide załączony skan wraz z blankietem opłat wygląda bardzo profesjonalnie i skutecznie wprowadza w błąd.

Na stronie www.ceidg.gov.pl również znajduje się informacja, iż UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Szanowni Przedsiębiorcy, w przypadku otrzymania wezwania jak w załączonym skanie, należy je zutylizować bez płacenia jakichkolwiek kwot lub rozważyć doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyłudzenia korzyści majątkowej vide Art. 286. § 1 KK Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ponieważ kwota 295 zł stanowi w pojedynczym przypadku kwotę znikomą, należy rozważyć zbiorowe zgłoszenie właściwym organom ścigania, podejrzenia popełnienia w / w przestępstwa. Albowiem jest wielu przedsiębiorców, którzy padli ofiarą przedmiotowej oszukańczej firmy.

Szanowni Przedsiębiorcy pozostańcie czujni i nie pozwólcie się oszukiwać !!!!

oszusci