Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Archiwum kategorii ‘Prawa konsumenta’

Nowa ustawa o prawach konsumenta

Data publikacji:

Z dniem 25 grudnia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o prawach konsumenta zawierające w swych regulacjach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.11.2011 r. w sprawie praw konsumentów zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dotychczasowe przepisy a dokładniej mówiąc ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. jak również ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. z dniem wejścia w życie nowej ustawą stracą moc. Znaczna cześć przepisów wprowadzona przez ustawę zostanie włączona do Kodeksu cywilnego. Dotychczasowe pojęcie niezgodności towaru z umową zostanie zastąpione przez rękojmię.

Nowe przepisy nakładają więcej obowiązków na sprzedawców sklepów internetowych, szczególnie chroniąc konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Do najważniejszych zmian należą: (więcej…)