Skontaktuj się z nami:
602 510 317, 781 833 444

Zajdel & Szafraniec

Publikacje

Archiwum kategorii ‘e-prawo w e-handlu’

Odszkodowanie za zmniejszenie wartości rzeczy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Data publikacji:

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów szczegółowo określonych w przepisach ustawy. Bieg terminu wyznaczonego na odstąpienie od umowy rozpoczyna się dla konsumenta w momencie, gdy wszedł on w fizyczne posiadanie towaru. Dla zachowania terminu konsument winien złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu rzeczy. Częstym problemem przy odstąpieniu od umowy, jaki dotyka sprzedawców, jest zwrot rzeczy w stanie uszkodzonym lub w stanie, który uniemożliwia dalszą jego odsprzedaż, co stanowi dość poważny problem. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może domagać się odszkodowania za towar zwrócony w stanie, który w wielu wypadkach nie ma już żadnej wartości?

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. wprowadziła przepisy prawne, nakładające na konsumenta odpowiedzialność za zmniejszenie rzeczy zwróconej po odstąpieniu od umowy. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ww. ustawy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. pkt  9.

(więcej…)

Bezumowne przechowywanie nieodebranego towaru z reklamacji

Data publikacji:

W praktyce wielu przedsiębiorców prowadzących zarówno sprzedaż w formie sklepu internetowego jak i sprzedaży bezpośredniej, często spotyka się z przypadkami nieodbierania rzeczy oddanej sprzedawcy w ramach reklamacji. Jest to dość kłopotliwe, przede wszystkim z uwagi na potrzebę wyznaczenia miejsca do przechowywania takich rzeczy jak i sam fakt, co zrobić z rzeczą, która czeka na swojego właściciela, czy uznać ją za porzuconą czy może odesłać na koszt klienta, czy może po prostu zniszczyć a może wynająć hotel do przechowywania rzeczy na koszt Klienta. Niektórzy stosują zabezpieczenia w postaci odpowiednich zapisów w regulaminach sklepów internetowych, mających ich ochronić przed takimi praktykami licząc, iż jest to wystarczające i w zupełności ich zabezpieczy. Czy takie zapisy są dozwolone i czy w pełni nas zabezpieczą? W dzisiejszym wpisie postaramy się rozwiać wątpliwości związane z nieodbieraniem towaru przez konsumenta.

(więcej…)

Niezamówione świadczenie wysłane przez pomyłkę

Data publikacji:

Prowadząc sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego zdarzają się sytuacje, że sprzedawca realizując dostawę towaru, przez pomyłkę wysyła towar, który nie jest zgodny z zawartą umową sprzedaży. By lepiej zobrazować ten problem, pokażemy mechanizm działania na konkretnym przykładzie.

Załóżmy, że zamawiamy w sklepie internetowym telewizor LED. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, potwierdza zawarcie umowy i przystępuje do jej realizacji. Następnie realizuje dostawę niezwłocznie. Nasz wymarzony telewizor już do nas jedzie. Kurier dostarcza towar i po otwarciu przesyłki okazuje się, iż otrzymaliśmy inny telewizor, niż ten, który był przedmiotem umowy, w dodatku z faktury wynika, iż jest droższy niż nasz wybraniec i pozostawienie towaru czy jakakolwiek dopłata nas nie interesuje. Dziś finał Mistrzostw Europy w piłce nożnej a my zostaliśmy bez telewizora. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Czy mamy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie sprzedawcę? Czy mimo pomyłki z winy sprzedawcy możemy użytkować towar niebędący naszą własnością? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym opracowaniu.

(więcej…)

Skutki spełnienia świadczenia niezamówionego przez konsumenta

Data publikacji:

Przedsiębiorcy poszukując klientów coraz częściej sięgają po różne techniki sprzedaży, które jak pokazuje praktyka, są na tyle agresywne, że wchodzą w zakres działań określanych, jako nieuczciwe praktyki rynkowe. Jednym z takich działań jest wysyłanie konsumentowi towaru w sytuacji, gdy nie złożył on zamówienia na określony produkt a więc nie wyraził swojej zgody i woli zakupu. Dodatkowo, by wywrzeć większą presję i sprawić, by umowa sprzedaży została zawarta, do towaru załączona jest informacja, iż brak odpowiedzi / rezygnacji z zawarcia umowy po stronie konsumenta w wyznaczonym terminie jest traktowane, jako zawarcie umowy sprzedaży, co dla konsumenta oznacza obowiązek zapłaty ceny towaru wraz z kosztami dostawy. Ingerencja w sferę prywatności konsumenta w postaci nakłaniania do nabycia produktów poprzez ich wysyłkę bez zgody konsumenta, stanowi niezamówione świadczenie w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

(więcej…)

Tryb i warunki sprzedaży konsumenckiej za pośrednictwem portalu Allegro

Data publikacji:

Platforma Allegro.pl to najpopularniejszy serwis sprzedażowy w Polsce, który umożliwia wielu sprzedawcom promocję jak i sprzedaż własnych produktów. Większość z nich prowadzi taką sprzedaż zarówno za pośrednictwem sklepu internetowego jak i platformy Allegro. Czy prowadząc sprzedaż na Allegro zobowiązani jesteśmy posiadać regulamin sprzedaży? W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Prowadząc sprzedaż na Allegro, należy określić warunki sprzedaży w oparciu o obowiązujące w naszym kraju prawo. Zastosowanie znajduje tu w szczególności ustawa o prawach konsumenta, wyznaczająca obowiązki informacyjne, jakie winien spełnić sprzedawca wobec konsumenta np. zamieścić informacje na temat prawa odstąpienia od umowy. Kolejne normy, jakie sprzedawcy winni mieć ma uwadze to przepisy Kodeksu cywilnego, regulujące w szczególności odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi oraz przepisy ustaw o ochronie konkurencji i konsumentów, o świadczeniu usług drogą elektroniczną i o ochronie danych osobowych.

(więcej…)

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

Data publikacji:

Ustawa o prawach konsumenta wprowadziła dla przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe wymóg związany z koniecznością poinformowania konsumentów, iż złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta przedsiębiorca zapewnia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Natomiast art. 17 ust. 3 wprowadza wymóg związany z wprowadzeniem odpowiedniego przycisku podczas składania zamówienia. W myśl art. 17 ust 3 „Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym jednoznacznym sformułowaniem”.

By wypełnić ustawowy obowiązek, przedsiębiorcy muszą dokonać stosownych zmian czysto technicznych w mechanizmie działania sklepu poprzez wprowadzenie odpowiedniego przycisku lub innej funkcji. Przycisk musi być na tyle widoczny i zrozumiały dla konsumentów, by mieli świadomość, iż złożenie zamówienia ma charakter odpłatny.

(więcej…)

Odstąpienie od umowy przy umowach zawieranych na odległość – sprzedawca nie uznaje zwrotu towaru

Data publikacji:

Jednym z najważniejszych uprawnień konsumenta w umowie zawieranej na odległość jest prawo do odstąpienia od umowy, które zostało uregulowane w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Jest to uprawnienie zagwarantowane przez ustawę i ma na celu ochronę interesu kupujących, którzy nie są w stanie zapoznać się z nabywanym produktem, tak jak ma to miejsce w przypadku sprzedaży bezpośredniej czyli w sklepie stacjonarnym.

Mimo zagwarantowanego przez ustawę prawa, zdarza się, iż sprzedawca nie uznaje zwrotu towaru. Powody są różne. Jednym z najczęstszych powodów jest twierdzenie, iż towar nosi znaczne ślady używania, pozbawiony jest oryginalnego opakowania lub metki lub też zdarzają się przypadki, gdy sprzedawca wymaga podania przyczyny odstąpienia od umowy a w przypadku braku logicznego uzasadnienia, sprzedawca nie uznaje zwrotu. Czy sprzedawca może wymagać spełnienia dodatkowych warunków przy odstąpieniu od umowy niż wynika to z samej ustawy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym wpisie.

(więcej…)

Zwrot towaru a przekroczenie granicy zwykłego zarządu

Data publikacji:

Wielu z nas zastanawia się jak należy w praktyce rozumieć kwestię zwykłego zarządu przy prawie odstąpienia od umowy. Obowiązujące w tym zakresie prawo nie określa enumeratywnie czynności zwykłego zarządu. Przepis art. 7 ust 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny stanowi, iż „W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu”.

Zastanówmy się, czym jest „zwykły zarząd”. W literaturze podaje się, że zarządem nad rzeczą określa się wszystkie czynności, które dotyczą utrzymania, gospodarowania i rozporządzania rzeczą. Należy przez to rozumieć, że do zwykłego zarządu będą zaliczać się czynności dotyczące załatwienia spraw bieżących związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w niepogorszonym stanie w ramach aktualnego jej przeznaczenia. (więcej…)